Kinesitherapie

Kinesitherapie kan opgesplitst worden in twee onderdelen:

 1. therapeia (verzorging, behandeling van het lichaam)
 2. kinesis (beweging).

Een kinesitherapeut zorgt ervoor dat iemand die beperkt is in zijn functioneren, behandeld wordt met bepaalde mobilisaties en oefeningen, fysische en technische toepassingen om zo het lichaam terug te herstellen naar zijn oorspronkelijke functie. Elke revalidatie is individueel en wordt opgesteld naar uw noden.

De behandeling

Om de effecten van deze mobilisaties te behouden en/of te verbeteren zal de therapeut ook oefeningen aanleren en adviezen verstrekken. Bij een eerste consultatie wordt een hele reeks vragen gesteld om de oorzaak van uw klacht(en) te kunnen achterhalen en alle factoren vast te stellen die deze klachten beïnvloeden en/of onderhouden. Na deze vraagstelling volgt een grondig lichamelijk onderzoek. Daarna wordt een behandelplan opgesteld en alle nuttige informatie verstrekt over uw klacht, over hoe u er thuis moet mee omgaan, wat u dient te vermijden enz.

Het vakdomein is de laatste jaren erg gegroeid en ontwikkeld waardoor kinesitherapie enorm geëvolueerd is en een essentiële steunpilaar geworden is binnen de revalidatie.

De eerste behandeling nemen we een uur de tijd. Dit geeft de mogelijkheid een kwalitatief vraaggesprek af te nemen wat van zeer groot belang is om alle mogelijke info te verzamelen en te geven, alsook met een behandeling te starten.

De patiënt heeft ook steeds de keuze voor behandelingen van 30’, 45’ en 1u, dit in overleg met de therapeut en afhankelijk van de pathologie. Dit om de kwaliteit te garanderen.

Manuele therapie

Herstelt en verbetert de beweeglijkheid van gewrichten en ontspant omliggende spieren aan de hand van specifieke technieken. De beweeglijkheid van een gewricht is vaak verstoord na een operatie of een trauma, maar ook bepaalde spier- en peesproblemen kunnen het gevolg zijn van een gestoorde gewrichtsfunctie. Deze therapie wordt voornamelijk toegepast bij rug- en nekklachten maar ook bij klachten in de ledematen zinvol zijn.

Manuele therapie is een internationaal erkend specialisme en therapie welke manuele technieken toepast in het onderzoek, in de behandeling en ter preventie van klachten en functiestoornissen in het houdings-en bewegingsapparaat.

Voorbeelden van klachten

 • nek- en schouderklachten, al dan niet met uitstraling naar de armen
 • whiplash
 • spanningshoofdpijn
 • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
 • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
 • bepaalde vormen van duizeligheid
 • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten
 • heup-, knie-, enkelklachten
 • schouder-, elleboog-, polsklachten
 • frozen shoulder

Functionele oefentherapie bestaat uit specifiek gekozen oefeningen die verzwakte spieren heractiveren. Door het heractiveren van zwakke schakels herstelt het onevenwicht tussen bepaalde spiergroepen zich waardoor de klachten verbeteren/verdwijnen en minder snel terugkeren.

Myofaciale therapie

Deze therapie behandelt pijn die voorkomt uit spieren, in deze spieren kunnen zich t.g.v. verkeerd functioneren “triggerpoints” vormen. De “triggerpunten” kunnen aangepakt worden d.m.v. specifieke technieken waaronder dry needling, stretching en warmte. Dry needling is het aanprikken van deze punten met een fijne naald om zo ontspanning te bekomen in de desbetreffende spier.

Dryneedling ≠ acupunctuur

Dry needling is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes en moet dus niet verward worden met acupunctuur. “Dry” duidt aan dat er niets geïnjecteerd wordt met de naald, er wordt alleen geprikt in het triggerpoint. De werking van deze techniek is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Bij Dry needling wordt de spier aangepakt en probeert men zo terug normaal functioneren van deze spier te bekomen. Bij acupunctuur wordt er gewerkt op energiebanen e.a. een bepaald effect te bekomen. Acupunctuur ligt niet binnen mijn bekwaamheden en wordt hier dus ook niet toegepast.

Sportrevalidatie

Bij sportrevalidatie wordt er meestal meer sportspecifieke oefentherapie gebruikt voor een snelle terugkeer naar de sport om zo te zorgen voor een goed herstel.

Kinesiotaping

Via speciale elastische tape worden spieren, ligamenten, zenuwen en het algemeen circulatiesysteem geactiveerd of indien nodig geïnhibeerd, dit met als doel het natuurlijk herstelproces te bevorderen. We kunnen hiermee pijn verminderen, steun bieden aan gewrichten en spieren of evt. corrigeren en oedeem verwijderen.